Formularz reaklamacji oraz zwrotu

Formularz reklamacji/zwrotu towaru

Regulamin zwrotu i reklamacji

Zgodnie z Ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.

Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.

W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Konsument wysyła towar na własny koszt.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia.

W przypadku jeżeli Konsument wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany przez Konsumenta produkt nie powinien nosić cech zmniejszających jego wartość.

Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego. Zwrotowi nie podlegają koszty odesłania towaru do sklepu przez Zamawiającego.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.

Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres:

HYPO Sp. Z.O.O
ul. Narutowicza 27
05-800 Pruszków

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.

Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego.

W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy (HYPO s.c. Kowalscy) z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera lub poczty

Kliknij w link poniżej i pobierz formularz reklamacji

Formularz reklamacyjny HYPO s.c. Kowalscy Formularz zwrotu towaru HYPO s.c. Kowalscy