Serwis Omnigena

W przypadku uzasadnionych reklamacji, serwis firmy Omnigena naprawia urządzenie bezpłatnie, a transport sprzętu do głównego serwisu jest na koszt producenta.

Dokumenty, uprawniające do zgłoszenia reklamacji:

- karta gwarancyjna (koniecznie z wpisaną datą sprzedaży, czytelnym oznaczeniem sprzedawcy oraz numerem produkcyjnym urządzenia)
- dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura)

Karta gwarancyjna jest niezbędna do zidentyfikowania urządzenia oraz dokonania wpisu o naprawie. Dowód zakupu jest konieczny do potwierdzenia płatności za towar oraz do weryfikacji daty zakupu.

Razem z wyżej wymienionymi dokumentami należy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, fax, e-mail )osoby zgłaszającej reklamację oraz adres, na jaki ma być zwrócone urządzenie. Warto dodać krótki opis objawów uszkodzenia i okoliczności w jakich się pojawiły. Taki opis pomaga w weryfikacji przyczyn uszkodzenia. Firma Omnigena posiada dobrze prosperujący system serwisu gwarancyjnego.

serwis omnigena

Zachęcamy, aby dostarczyć uszkodzone urządzenie osobiście do serwisu producenta, gdyż każda reklamacja złożona osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 zostanie rozpatrzona od razu.

Święcice,
05-860 Płochocin
ul. Pozytywki 7
serwis (22) 722-49-77 (tylko gwarancyjny)

Jak wysłać reklamację ?

Aby wysłać reklamację do serwisu na koszt producenta, należy wypełnić poniższy formularz:
https://omnigena.pl/support#complaints

serwis omnigena

Urządzenie, które chcemy wysłać, należy opróżnić z wody i zapakować w karton, koniecznie zabezpieczając je przed uszkodzeniem. Najlepiej obłożyć sprzęt styropianem lub miękkim tworzywem (np. folią lub gazetami). W przypadku gdy uszkodzona została tylko część hydrofrowu (np. pompa lub zbiornik)zalecamy zdemontować sprzęt (poprzez odkręcenie dwóch śrub mocujących pompę do podstawy zbiornika oraz końcówkę węża antywibracyjnego) i wysłanie do reklamacji jedynie zbiornika lub pompy z osprzętem i wężem. Do paczki należy włożyć kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu.


omnigena pompy