Serwis Belardi

Serwisowaniem urządzeń Belardi zajmuje się serwis firmy Omnigena. W przypadku uzasadnionych reklamacji, serwis Omnigena naprawia urządzenie bezpłatnie, a transport sprzętu do głównego serwisu jest na koszt producenta.Dokumenty, niezbędne do zgłoszenia reklamacji:

- karta gwarancyjna (koniecznie z wpisaną datą sprzedaży, czytelnym oznaczeniem sprzedawcy oraz numerem produkcyjnym urządzenia)
- dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura)

Karta gwarancyjna jest niezbędna do zidentyfikowania urządzenia oraz dokonania wpisu o naprawie. Dowód zakupu jest konieczny do potwierdzenia płatności za towar oraz do weryfikacji daty zakupu.

Razem z wyżej wymienionymi dokumentami należy załączyć dane kontaktowe (adres, telefon, fax, e-mail )osoby składającej reklamację oraz adres, na jaki ma być zwrócone urządzenie. Zaleca się dodanie krótkiego opisu objawów uszkodzenia i okoliczności w jakich się pojawiły. Taki opis pomaga w weryfikacji przyczyn uszkodzenia.

Zalecamy dostarczyć uszkodzony sprzęt osobiście do serwisu producenta, gdyż każda reklamacja złożona osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 zostanie rozpatrzona w pierwszej kolejności. Adres siedziby:

Święcice,
05-860 Płochocin
ul. Pozytywki 7
serwis (22) 722-49-77 (tylko gwarancyjny)

serwis gwarancyjny producenta Belardi


Jak wysłać reklamację ?

Aby wysłać reklamację do serwisu na koszt producenta, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem firmy spedycyjnej DB Schenker. Przy składaniu zlecenia przewozu paczki należy podać nazwę Omnigena oraz numer nip: 534 20 16 254.

Adres do wysyłki reklamowanego sprzętu:

Omnigena,
Święcice,
ul. Pozytywki 7
05-860 Płochocin

Urządzenie, które chcemy wysłać, należy opróżnić z wody i zapakować w karton, koniecznie zabezpieczając je przed uszkodzeniem. Najlepiej zabezpieczyć sprzęt styropianem lub miękkim tworzywem (np. folią lub gazetami). W przypadku gdy uszkodzona została tylko część hydroforu (np. pompa lub zbiornik)zalecamy zdemontować sprzęt (poprzez odkręcenie dwóch śrub mocujących pompę do podstawy zbiornika oraz końcówkę węża antywibracyjnego) i wysłanie do reklamacji jedynie zbiornika lub pompy z osprzętem i wężem. Do paczki dołączyć kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu.


ibo dambat pompy