Hydrostop - zabezpieczenienie przed suchoobiegiem

Większość zamówień wysyłamy w ciągu 24 godzin

Dostawa już od: 20 zł brutto ( Kurier DPD )Cena: 159 zł brutto
Sztuk:
Dodaj do koszyka


Hydrostop - zabezpieczenienie przed suchoobiegiem

Hydrostop przeznaczony jest do pomp ss?cych oraz zatapialnych. Jest to elektromechaniczne urz?dzenie do kontroli ci?nienia w uk?adzie wodnym. Sprawdza si? do wszystkich pomp jednofazowych. Zabezpieczenie te mo?na zamontowa? do pomp trójfazowych po przez stycznik.

Nale?y nadmieni?, ?e gwarancja pompy nie obejmuje uszkodzenia wynikaj?cego z pracy bez wody. Dla w?asnego spokoju i oszcz?dno?ci pieni?dzy - warto takie zabezpieczenie pod??czy?.

Urz?dzenie to bardzo dobrze zabezpieczy pomp? ss?c?, hydroforow? oraz zatapialn?.
Urz?dzenie to dzia?a du?o lepiej i sprawniej od najta?szych tego typu urz?dze?, poniewa? urz?dzenie sprawdza ci?nienie i na tej podstawie roz??cza zasilanie pompy. W najta?szych urz?dzeniach w tujniku znajduje si? miro p?ywak który cz?sto lubi si? zawiesza?.

Trójnik (4) nale?y wkr?ci? bezpo?rednio w króciec wylotowy pompy. Nast?pnie wkr?ci? korpus (3) urz?dzenia w przewidziany do tego gwintowany otwór trójnika (4). Wtyczk? przewodu zasilania elektrycznego pompy nale?y w?o?y? w gniazdko (5) w urz?dzenia Hydrostop. Wtyczk? (6) wk?adamy do gniazdka w sieci elektrycznej. Na ssaniu pompy nale?y zmontowa? filtr zabezpieczaj?cy urz?dzenie przed piaskiem i innymi sta?ymi zanieczyszczeniami.


Pami?taj ?e w sprzeda?y posiadamy wszystkie niezb?dne akcesoria do pod??czenia, wystarczy do nas zadzwoni? a my dok?adnie dobierzemy to co b?dzie ci niezb?dne do instalacji, pomo?emy zaprojektowa?, doradzimy.

Urz?dzenie nadaje si? do pomp nawet z silnikami o mocy 2000W.

Poni?ej przedstawiam film podgl?dowy (na filmie pokazany jest inny model zabezpieczenia, ale chodzi tu o to aby pokaza? jak zamontowa? i jak dzia?a)

Przeznaczenie

Hydrostop przeznaczony jest do pomp ss?cych oraz zatapialnych. Jest to elektromechaniczne urz?dzenie do kontroli ci?nienia w uk?adzie wodnym. Sprawdza si? do wszystkich pomp jednofazowych. Zabezpieczenie te mo?na zamontowa? do pomp trójfazowych po przez stycznik.

Nale?y nadmieni?, ?e gwarancja pompy nie obejmuje uszkodzenia wynikaj?cego z pracy bez wody. Dla w?asnego spokoju i oszcz?dno?ci pieni?dzy - warto takie zabezpieczenie pod??czy?.

Urz?dzenie to bardzo dobrze zabezpieczy pomp? ss?c?, hydroforow? oraz zatapialn?.
Urz?dzenie to dzia?a du?o lepiej i sprawniej od najta?szych tego typu urz?dze?, poniewa? urz?dzenie sprawdza ci?nienie i na tej podstawie roz??cza zasilanie pompy. W najta?szych urz?dzeniach w tujniku znajduje si? miro p?ywak który cz?sto lubi si? zawiesza?.

Trójnik (4) nale?y wkr?ci? bezpo?rednio w króciec wylotowy pompy. Nast?pnie wkr?ci? korpus (3) urz?dzenia w przewidziany do tego gwintowany otwór trójnika (4). Wtyczk? przewodu zasilania elektrycznego pompy nale?y w?o?y? w gniazdko (5) w urz?dzenia Hydrostop. Wtyczk? (6) wk?adamy do gniazdka w sieci elektrycznej. Na ssaniu pompy nale?y zmontowa? filtr zabezpieczaj?cy urz?dzenie przed piaskiem i innymi sta?ymi zanieczyszczeniami.


Pami?taj ?e w sprzeda?y posiadamy wszystkie niezb?dne akcesoria do pod??czenia, wystarczy do nas zadzwoni? a my dok?adnie dobierzemy to co b?dzie ci niezb?dne do instalacji, pomo?emy zaprojektowa?, doradzimy.

Urz?dzenie nadaje si? do pomp nawet z silnikami o mocy 2000W.

Poni?ej przedstawiam film podgl?dowy (na filmie pokazany jest inny model zabezpieczenia, ale chodzi tu o to aby pokaza? jak zamontowa? i jak dzia?a)